Telefon – data – TV via fiber

Alla våra lägenheter har, förutom Comhem’s kabelnät, även fiber indragen. Här konkurerar, för närvarande, åtta olika operatörer med erbjudanden om internet/telefoni/TV i olika kombinationer.
Läs mer om detta på Bredbandswebben !
Telia (som ansvarar för själva fibernätet) kommer, under maj-juni, att informera alla boende om vilka möjligheter som finns.

Några boende saknar ännu matkällare

Under januari ombads alla boende att se till att rätt lägenhetsnummer står på den matkällare som disponeras. Vi har nu inventerat och det finns fortfarande ett antal omärkta och låsta matkällare. Dessa kommer att öppnas och eventuellt innehåll sparas en tid på annan plats – för att därefter slängas.

Några boende saknar sin matkällare

Till varje lägenhet hör, förutom ett källarförråd, också en (1) matkällare. Några nyinflyttade har inte fått tillgång till sin matkällare, därför måste vi nu inventera dessa.
Vi ber härmed alla boende att, senast 1 februari, se till att rätt lägenhetsnummer står på den matkällare ni använder! Därefter kommer vi att inventera för att hitta de saknade matkällarna…

Extra nyckeltaggar till portarna

Alla lägenhetsinnehavare har fått 3 nyckeltaggar. Önskar man fler kan dessa t o m 15 februari 2015 beställas för 40 kronor per styck. Leverans av dessa extrataggar kommer att ske i slutet av februari.
taggarDärefter kommer självkostnadspris att gälla, d v s då tillkommer kostnad (timpris) för låssmedens arbete att lägga in nya taggar i systemet.
Beställning kan göras med blanketten nedan som lämnas i någon av våra brevlådor (Oppundavägen 4 eller utanför tvättstugan i källaren Selebovägen 1) alternativt skicka beställning till vår e-postadress ramarket3@gmail.com.


Beställning extra nyckelbrickor
Lägenhetsnummer:__________________________
Lägenhetsinnehavare:________________________
Antal extra nyckelbrickor:____________

Underskrift:_________________________________

OVK (Obligatorisk VentilationsKontroll)

Under hösten är det dags för funktionskontroll av våra ventilationssystem. Detta görs av certifierade kontrollanter med några års mellanrum. Tidpunkt kommer att aviseras av kontrollföretaget, ”JA Luftkontroll”, direkt till de boende. OBS! Det är viktigt att inspektörerna får tillträde till alla lägenheter!