Städdag 6 oktober

Hej. Nu på söndag 6 oktober så har vi städdag i föreningen. Vi kommer att hålla på mellan kl 13-16, samling i parken bakom pizzerian. Föreningen bjuder på fika. Välkomna!

Matavfallspåsar

Matavfallspåsarna kommer i fortsättningen att finnas  i tvättstugan. Detta för att man skall slippa kontakta styrelsen vid behov av att få ut nya. Vänligen ta endast en knippe åt gången för att det skall räcka till alla. Om du vill börja sortera ditt matavfall vänligen kontakta styrelsen för att kunna kvittera ut en nyckel till […]

ny styrelse 2016

På årsstämman 2016 valdes ny styrelse för Råmärket3 styrelsen har nu konstituerat sig Ordförande : Morgan Bengtsson Oppundavägen 2 vice ordf:       Lena Westerberg Selebovägen 9 sekreterare:  Mats Johannesson Oppundavägen 4 ekonomi:       Helena Thelin Selebovägen 7 suppleanter till styrelsen är Lars Bolander, Mattias Lindberg och Peter Klingsell årsmötes protokollet kommer […]

Stoppförbud på del av Selebovägen

Trafikkontoret har, som väl alla redan noterat, ändrat parkeringsreglerna igen på Selebovägen. Stoppförbudet längs början av Selebovägen är tillfälligt (t o m september) och har förstås med pågående byggnation att göra. En person, boende på Selebovägen, har kontaktat projektledningen på exploateringskontoret Stockholms stad och bett dem se över parkeringseländet. De har lovat försöka att hitta […]

Telefon – data – TV via fiber

Alla våra lägenheter har, förutom Comhem’s kabelnät, även fiber indragen. Här konkurerar, för närvarande, åtta olika operatörer med erbjudanden om internet/telefoni/TV i olika kombinationer. Läs mer om detta på Bredbandswebben ! Telia (som ansvarar för själva fibernätet) kommer, under maj-juni, att informera alla boende om vilka möjligheter som finns.

TeliaSonera byter ut fiberkablar i våra källare

Under våren kommer en underentreprenör till TeliaSonera att byta ut de fiberkablar som löper mellan våra hus i källarna. Det innebär att tekniker kommer att röra sig i våra källare dagtid närmaste tiden. Eventuellt kommer dessa att behöva komma in i enstaka källarkontor där rörkulvert ansluter till/från grannhus. De boende som berörs av detta kontaktas […]