OVK (Obligatorisk VentilationsKontroll)

Under hösten är det dags för funktionskontroll av våra ventilationssystem. Detta görs av certifierade kontrollanter med några års mellanrum. Tidpunkt kommer att aviseras av kontrollföretaget, ”JA Luftkontroll”, direkt till de boende. OBS! Det är viktigt att inspektörerna får tillträde till alla lägenheter!