Kallelse till årsstämma 2024

Datum: måndag den 27 maj 2024

Tid: kl. 18:30
Plats: På gården vid grillplatsen Oppundav. 4-6 (vid regnväder hålls stämman inne i Jensens lokaler på Oppundavägen 2).

Observera! För att närvara på mötet, samt för att kunna rösta, krävs att du är medlem i föreningen eller har skriftlig fullmakt som ombud åt medlem. Varje hushåll är röstberättigat med en (1) röst.

Varmt välkomna!
Styrelsen