Kallelse till årsstämma 2023

BRF Råmärket 3

Datum: Tisdag den 13 juni 2023

Tid: kl. 18:30

Plats: På gården vid lekplatsen Oppundav. 4-6

Observera! För att närvara på mötet, samt för att kunna rösta, krävs att du är medlem i föreningen eller har skriftlig fullmakt som ombud åt medlem. Varje hushåll är röstberättigat med en (1) röst.

Varmt välkomna!

Styrelsen