Årsstämman 2017

Årsstämman för verksamhetsåret 2016 ägde rum torsdag 18 maj 2017. Här kan du ta del av protokollet från årsstämman samt årsredovisningen. Den nya styrelsen består av: Mattias Lindberg Peter Klingsell Morgan Bengtsson Helena Thelin Pirjo Sivula Karin Blom Lars Bolander (suppleant)

protokoll för Stämman 2016

 Protokoll ordinarie årstämma 2016,Brf Råmärket3 Tallkrogens skola i Enskede,2016-05-03 1. Föreningsstämman öppnades av ordförande Lena Westerberg som hälsade alla    välkomna. 2.Upprättande av förteckning över medlemmar,ombud och biträden (röstlängd). 3.Val av ordförande vid stämman.    Stämman valde Mats Lindbäck från Bostadsrätterna som ordförande. 4 Val av protokollförare. Stämman valde Helena Thelin som protokollförare. 5 Val […]

Datum för årsstämma 2015 bestämt

Årets stämma kommer att hållas onsdag 22 april klockan 19.00 i Tallkrogsskolans matsal. Kallelse kommer att skickas i slutet av mars. Motioner till årsstämman ska vara styrelsen tillhanda senast 6 mars. Dessa kan lämnas i någon av våra brevlådor (Oppundavägen 4 eller utanför tvättstugan i källaren Selebovägen 1) alternativt skickas till vår e-postadress ramarket3@gmail.com.