Miljö/trädgårdsgrupp

Det finns tankar i föreningen om att skapa en arbetsgrupp som tittar på och funderar kring hur vår närmiljö kan bli ännu trivsammare. Det kan handla om att t ex ordna grillplats, diskutera trädgård, ordna städdag m m. Finns det någon som är intresserad av att vara med i en sådan grupp så meddela styrelsen via mail eller lapp i vår brevlåda!