Några boende saknar ännu matkällare

Under januari ombads alla boende att se till att rätt lägenhetsnummer står på den matkällare som disponeras. Vi har nu inventerat och det finns fortfarande ett antal omärkta och låsta matkällare. Dessa kommer att öppnas och eventuellt innehåll sparas en tid på annan plats – för att därefter slängas.