Några boende saknar sin matkällare

Till varje lägenhet hör, förutom ett källarförråd, också en (1) matkällare. Några nyinflyttade har inte fått tillgång till sin matkällare, därför måste vi nu inventera dessa.
Vi ber härmed alla boende att, senast 1 februari, se till att rätt lägenhetsnummer står på den matkällare ni använder! Därefter kommer vi att inventera för att hitta de saknade matkällarna…