Renoverad hemsida med nytillkommen information

Föreningens hemsida på nätet har fått ny form – fungerar även bra i mobil och på surfplatta. Här finns uppdaterad information om bland annat vad som gäller vid renovering av bostaden.