Miljö/trädgårdsgrupp

Det finns tankar i föreningen om att skapa en arbetsgrupp som tittar på och funderar kring hur vår närmiljö kan bli ännu trivsammare. Det kan handla om att t ex ordna grillplats, diskutera trädgård, ordna städdag m m. Finns det någon som är intresserad av att vara med i en sådan grupp så meddela styrelsen via mail eller lapp i vår brevlåda!

Lekplatsrenovering

En arbetsgrupp bestående av delar ur styrelsen och ett antal föräldrar har före sommaren diskuterat fram en plan för hur lekplatserna skulle renoveras – det fanns några anmärkningar efter den årliga besiktningen. Detta har resulterat i det arbete som utförts under augusti. Bland annat har sandlådan fått ny sand och även gungorna på gården mellan Oppundavägen och Selebovägen kommer att bytas ut.

Övergivna cyklar

I cykelställen ute på gårdarna finns ett antal cyklar som ser ut att vara väldigt övergivna och i mycket dåligt skick = ej användbara. Den som eventuellt känner ansvar för någon av dessa cyklar bör senast 23 september ta hand om sitt åkdon eller åtminstone märka detta med namn. Den 24 september tas de ledsna cyklarna bort.