Telefon – data – TV via fiber

Alla våra lägenheter har, förutom Comhem’s kabelnät, även fiber indragen. Här konkurerar, för närvarande, åtta olika operatörer med erbjudanden om internet/telefoni/TV i olika kombinationer.
Läs mer om detta på Bredbandswebben !
Telia (som ansvarar för själva fibernätet) kommer, under maj-juni, att informera alla boende om vilka möjligheter som finns.