Påminnelse om årsmöte

Årets stämma kommer att hållas
onsdag 22 april klockan 19.00 i Tallkrogsskolans matsal.
 
Tänk på att det är viktigt att närvara på en stämma!
Det är här du som medlem kan påverka.