Målning av trapphusen

kommer att genomföras med start i mitten av vecka 50. Målningen kommer att pågå upp till två veckor. De större ommålningarna gäller trapphusen på Oppundavägen, då renovering av dessa har eftersatts. Gällande Selebovägen kommer målningen endast vara förbättringsarbete.