Byte av låssytem

är beställt. Detta innebär att portarnas lås kommer att kompletteras med låstaggar och portarna kommer därefter att vara låsta hela dygnet. Denna uppgradering av låssystemet görs bland annat för att öka säkerheten. Närmare info om byte av låssystem kommer närmare implementeringen av bytet.