Uppgradering/byte av fläkt i torkrum

kommer att ske innan årsskiftet. De två torkrummen vi har idag är ej bra sett till prestanda och energiförbrukning. Därför har vi beställt ny fläkt för ett av torkrummen. Vi har valt att börja med en fläkt för att därefter utvärdera dess effekt och eventuellt behov av utökning.