Rensning av källargångarna

I våra källargångar har det samlats en hel del gamla möbler med mera som inte ska finnas där. De saker som inte är uppmärkta senast 23 september kommer att samlas ihop och slängas…