Byte av lamparmaturer i trapphusen

är vi i stort behov av, då de nuvarande lamporna ej är effektiva och tillfredsställande nog. De nya armaturerna som beställts kommer att ge bättre ljus samt vara utrustade med rörelsesensorer. Samma typ av lampor kommer även placeras ut i källargångarna.