Info om pågående arbete och kommande händelser

Vi i styrelsen har under året jobbat med att planera ekonomin och se över vilka förbättringar vi behöver göra i fastigheten. Nyligen genomförda vi en kontroll av fukten runt fastigheten för att se om eventuellt behov av dränering förelåg. Resultatet visade dock på att fastigheten ej hade något behov av dränering, sålunda har styrelsen valt att nu gå vidare med nödvändigt förbättringsarbete av fastigheten.

Detta innebär att vi snart kommer byta ut låssystem för portarna för att förbättra säkerheten, uppgradera torkrummet samt måla om trapphusen.

Här närmast kommer nu trapphusmålning snart att starta. De större ommålningarna gälla Oppundavägen, då renovering av dessa trapphus är eftersatta. Gällande Selebovägen kommer målningen endast vara förbättringsarbete. Målningen på Oppundavägen kommer att följa temat på Selebovägen. Där det är vita väggar med fondvägg.

Närmare info kring övriga förbättringar kommer inom kort.