ny styrelse 2016

På årsstämman 2016 valdes ny styrelse för Råmärket3
styrelsen har nu konstituerat sig

Ordförande : Morgan Bengtsson Oppundavägen 2
vice ordf:       Lena Westerberg Selebovägen 9
sekreterare:  Mats Johannesson Oppundavägen 4
ekonomi:       Helena Thelin Selebovägen 7

suppleanter till styrelsen är Lars Bolander, Mattias Lindberg och Peter Klingsell

årsmötes protokollet kommer att läggas upp inom kort.