Höjd avgift

Styrelsen har konstaterat att kostnaderna i nuläget överstiger intäkterna vilket inte ger förutsättningar för en god ekonomi. Vi har därför tagit fram en långsiktig plan för att främja en god ekonomi.

För att på kort sikt hindra budgetunderskott kommer vi att höja avgiften med 3%. Detta träder i kraft från och med januari 2016.