Datum för årsstämma 2015 bestämt

Årets stämma kommer att hållas onsdag 22 april klockan 19.00 i Tallkrogsskolans matsal. Kallelse kommer att skickas i slutet av mars.
Motioner till årsstämman ska vara styrelsen tillhanda senast 6 mars. Dessa kan lämnas i någon av våra brevlådor (Oppundavägen 4 eller utanför tvättstugan i källaren Selebovägen 1) alternativt skickas till vår e-postadress ramarket3@gmail.com.