Hemsida för Brf Råmärket 3

Vi har även jobbat med att få till stånd en fungerande hemsida där den mesta informationen kommer att stå framöver. Vidare arbetar styrelsen med att få ihop ett medlemsforum där medlemmar kan komma med synpunkter kring pågående och kommande händelser.