Grovsopor / vårstädning

I och med att föreningen ej har tillgång till grovsoprum, anordnade vi i juni ett tillfälle för alla boende i fastigheten att kasta grovsopor samt för att samorda vårstädning.