Trivsel

Trivselregler
Vi är många som bor i fastigheten Råmärket 3. För att alla ska trivas är det viktigt att vi har gemensamma regler samt att vi respekterar och följer dessa regler. I föreningens stadgar framgår att vi som bor i BRF Råmärket 3 förbinder oss att följa de regler som sätts upp av föreningens styrelse.

För vem gäller reglerna?
Ordningsreglerna gäller inte bara Dig som bostadsrättsinnehavare. Även övriga familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för andrahandshyresgäster. Om föreningen har egna hyresgäster gäller reglerna även dem.

Vad händer om ordningsreglerna inte följs?
Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om Du skall få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning.

Trivselregler för Råmärket 3

StörningsjourenFlora11_0786a
Störningsjouren är ett privatföretag som hjälper oss att hantera alla slags störningar i fastigheten dygnet runt. Innan du kontaktar störningsjouren kan det vara bra att försöka prata med din granne själv för att störningen ska upphöra.
Störningsjouren:
Telefon:   08-568 214 00
E-post:     info@storningsjouren.se
Hemsida: www.storningsjouren.se