Hur fungerar Stockholm Vatten’s information om avstängning?

I samband med ombyggnadsarbetena kring rondellen framför vår fastighet, stängdes vattnet av för en tid sedan. Alla boende nåddes inte av information om detta. En kontroll med vattenverket gav följande förklaring:
Stockholm Vatten använder sedan flera år ett informationssystem som bygger på att boende har ett telefonabonnemang knutet till sin adress. Information om avstängning meddelas då enligt följande:
– i första hand skickas SMS till mobilen
– om endast fast telefon finns rings detta nummer upp
Om man har ”hemligt nummer” får man alltså ingen information, inte heller med t ex kontantkort i mobilen som saknar koppling till någon person.
Dock kan man själv ringa Stockholm Vatten (08-522 131 00) och be dem lägga in sitt telefonnummer manuellt i systemet.