Övergivna cyklar

I cykelställen ute på gårdarna finns ett antal cyklar som ser ut att vara väldigt övergivna och i mycket dåligt skick = ej användbara. Den som eventuellt känner ansvar för någon av dessa cyklar bör senast 23 september ta hand om sitt åkdon eller åtminstone märka detta med namn. Den 24 september tas de ledsna cyklarna bort.