Tömning av gemensamma utrymmen

Vecka 23 hade alla möjlighet att slänga grovsopor och tömning av de gemensamma utrymmena skedde. Nu är många av våra gemensamma utrymmen rensade och mycket skräp blev kastat.

Tanken var också att vi på söndagen skulle grilla, umgås och städa ute på gårdarna, men tyvärr var åskan och regnet framme, och därför uteblev förutsättningarna för detta. Några trotsade dock vädret och kom till styrelserummet för att umgås och prata.