Styrelse

Ordförande:
Jerker Eliasson

Ledamöter:
Morgan Bengtsson

Linn Lindén

Rickard Sundkvist

Suppleant:
Lars Bolander

Kontakt till styrelsen:
ramarket3@gmail.com