Årsstämman 2017

Årsstämman för verksamhetsåret 2016 ägde rum torsdag 18 maj 2017. Här kan du ta del av protokollet från årsstämman samt årsredovisningen. Den nya styrelsen består av: Mattias Lindberg Peter Klingsell Morgan Bengtsson Helena Thelin Pirjo Sivula Karin Blom Lars Bolander (suppleant)

protokoll för Stämman 2016

 Protokoll ordinarie årstämma 2016,Brf Råmärket3 Tallkrogens skola i Enskede,2016-05-03 1. Föreningsstämman öppnades av ordförande Lena Westerberg som hälsade alla    välkomna. 2.Upprättande av förteckning över medlemmar,ombud och biträden (röstlängd). 3.Val av ordförande vid stämman.    Stämman valde Mats Lindbäck från Bostadsrätterna som ordförande. 4 Val av protokollförare. Stämman valde Helena Thelin som protokollförare. 5 Val […]

ny styrelse 2016

På årsstämman 2016 valdes ny styrelse för Råmärket3 styrelsen har nu konstituerat sig Ordförande : Morgan Bengtsson Oppundavägen 2 vice ordf:       Lena Westerberg Selebovägen 9 sekreterare:  Mats Johannesson Oppundavägen 4 ekonomi:       Helena Thelin Selebovägen 7 suppleanter till styrelsen är Lars Bolander, Mattias Lindberg och Peter Klingsell årsmötes protokollet kommer […]

Höjd avgift

Styrelsen har konstaterat att kostnaderna i nuläget överstiger intäkterna vilket inte ger förutsättningar för en god ekonomi. Vi har därför tagit fram en långsiktig plan för att främja en god ekonomi. För att på kort sikt hindra budgetunderskott kommer vi att höja avgiften med 3%. Detta träder i kraft från och med januari 2016.

Stoppförbud på del av Selebovägen

Trafikkontoret har, som väl alla redan noterat, ändrat parkeringsreglerna igen på Selebovägen. Stoppförbudet längs början av Selebovägen är tillfälligt (t o m september) och har förstås med pågående byggnation att göra. En person, boende på Selebovägen, har kontaktat projektledningen på exploateringskontoret Stockholms stad och bett dem se över parkeringseländet. De har lovat försöka att hitta […]