Blanketter

Här finner du blanketter för och information om vad som gäller vid renovering/underhåll och andrahandsuthyrning av bostad.

Renovering/underhåll av bostad
Vad är det som gäller?
För att du ska få lov att göra väsentliga ändringar i din lägenhet, måste du anmäla detta till bostadsrättsföreningens styrelse, som ska godkänna ändringarna. Arbetet måste vara utfört på fackmannamässigt sätt. En bostadsrättsinnehavare har ej rätt att utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar:

  1. ingrepp i en bärande konstruktion,
  2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller
  3. annan väsentlig förändring av lägenheten.

Så här går du tillväga:
När du vill göra ändringar i din lägenhet måste du begära tillstånd. Blanketten måste fyllas i och lämnas till styrelsen för godkännande.
Begäran om tillstånd för ändring i lägenhet (pdf-dokument)

Andrahandsuthyrning
Vad är det som gäller?
Du har rätt att hyra ut lägenheten om du har beaktansvärda skäl enligt bostadsrättslagen. Det kan vara att du ska arbeta eller studera på en annan ort, är borta på grund av sjukdom osv.

Så här går du tillväga:
Ansök skriftligt till bostadsrättsföreningens styrelse om att få hyra ut lägenheten i andra hand. Det räknas som andrahandsuthyrning även om du inte tar betalt. Ange varför du vill hyra ut lägenheten, till vem och för hur lång tid. Om styrelsen inte går med på att du hyr ut kommer de meddela dig skälen till beslutet.
Ansökan om andrahandsuthyrning (pdf-dokument)