Stoppförbud på del av Selebovägen

Trafikkontoret har, som väl alla redan noterat, ändrat parkeringsreglerna igen på Selebovägen. Stoppförbudet längs början av Selebovägen är tillfälligt (t o m september) och har förstås med pågående byggnation att göra. En person, boende på Selebovägen, har kontaktat projektledningen på exploateringskontoret Stockholms stad och bett dem se över parkeringseländet. De har lovat försöka att hitta en lösning som ger oss möjlighet att åter parkera bilarna…

Telefon – data – TV via fiber

Alla våra lägenheter har, förutom Comhem’s kabelnät, även fiber indragen. Här konkurerar, för närvarande, åtta olika operatörer med erbjudanden om internet/telefoni/TV i olika kombinationer.
Läs mer om detta på Bredbandswebben !
Telia (som ansvarar för själva fibernätet) kommer, under maj-juni, att informera alla boende om vilka möjligheter som finns.

TeliaSonera byter ut fiberkablar i våra källare

Under våren kommer en underentreprenör till TeliaSonera att byta ut de fiberkablar som löper mellan våra hus i källarna. Det innebär att tekniker kommer att röra sig i våra källare dagtid närmaste tiden. Eventuellt kommer dessa att behöva komma in i enstaka källarkontor där rörkulvert ansluter till/från grannhus. De boende som berörs av detta kontaktas direkt av styrelsen.

Inga avbrott i förbindelsen ska förekomma under första tiden men senare i vår kommer det att vid ett tillfälle bli ett avbrott i samband med omkoppling till nya fibern. Om detta kommer all boende att informeras.

Aktuella mark- och gatuarbeten

Följande stycke är information från Stockholms stad:

Aktuella mark- och gatuarbeten

Sommaren 2015 är det byggstart för Familjebostäders nya bostäder här i Svedmyra. JM börjar bygga sina nya lägenheter sommaren 2016. Inför byggstarten utför staden förberedande mark- och gatuarbeten. På webbplatsen www.stockholm.se/svedmyra hittar du den senaste informationen om arbetena. Vi sätter också upp information på Sveabs platskontor på Oppundavägen 2.

Arbeten vecka 7-10 2015

  • Rörläggnings-, borrnings- och sprängningsarbeten vid rondellen, Selebovägen och Enskedevägen. Arbetena på Enskedevägen sker vid förskolan och mot rondellen.
  • Vecka 7: Arbeten med att bredda Grycksbovägen inför kommande trafikomläggning inleds. Busshållplatserna har redan flyttats till andra sidan Jösseforsvägen.
  • Vecka 9: Arbeten med att lägga ledningar till den nya förskolan påbörjas. Den lilla vägen från Enskedevägen till Herrhagsvägen förbi fotbollsplanen kommer att vara stängd under tiden.

Nyligen var vattnet avstängt för boende på Selebovägen. Information om avstängningar finns på Stockholm Vattens webbplats: www.stockholmvatten.se

Har du ytterligare frågor om arbetena, kontakta

  • Ulrika Jameson, byggprojektledare, Stockholms stad, 08-508 264 94
  • Helena Lombrink, kommunikatör, Stockholms stad, 08-508 266 11

Datum för årsstämma 2015 bestämt

Årets stämma kommer att hållas onsdag 22 april klockan 19.00 i Tallkrogsskolans matsal. Kallelse kommer att skickas i slutet av mars.
Motioner till årsstämman ska vara styrelsen tillhanda senast 6 mars. Dessa kan lämnas i någon av våra brevlådor (Oppundavägen 4 eller utanför tvättstugan i källaren Selebovägen 1) alternativt skickas till vår e-postadress ramarket3@gmail.com.

Hur fungerar Stockholm Vatten’s information om avstängning?

I samband med ombyggnadsarbetena kring rondellen framför vår fastighet, stängdes vattnet av för en tid sedan. Alla boende nåddes inte av information om detta. En kontroll med vattenverket gav följande förklaring:
Stockholm Vatten använder sedan flera år ett informationssystem som bygger på att boende har ett telefonabonnemang knutet till sin adress. Information om avstängning meddelas då enligt följande:
– i första hand skickas SMS till mobilen
– om endast fast telefon finns rings detta nummer upp
Om man har ”hemligt nummer” får man alltså ingen information, inte heller med t ex kontantkort i mobilen som saknar koppling till någon person.
Dock kan man själv ringa Stockholm Vatten (08-522 131 00) och be dem lägga in sitt telefonnummer manuellt i systemet.