Telefon – data – TV via fiber

Alla våra lägenheter har, förutom Comhem’s kabelnät, även fiber indragen. Här konkurerar, för närvarande, åtta olika operatörer med erbjudanden om internet/telefoni/TV i olika kombinationer. Läs mer om detta på Bredbandswebben ! Telia (som ansvarar för själva fibernätet) kommer, under maj-juni, att informera alla boende om vilka möjligheter som finns.

TeliaSonera byter ut fiberkablar i våra källare

Under våren kommer en underentreprenör till TeliaSonera att byta ut de fiberkablar som löper mellan våra hus i källarna. Det innebär att tekniker kommer att röra sig i våra källare dagtid närmaste tiden. Eventuellt kommer dessa att behöva komma in i enstaka källarkontor där rörkulvert ansluter till/från grannhus. De boende som berörs av detta kontaktas […]

Aktuella mark- och gatuarbeten

Följande stycke är information från Stockholms stad: Aktuella mark- och gatuarbeten Sommaren 2015 är det byggstart för Familjebostäders nya bostäder här i Svedmyra. JM börjar bygga sina nya lägenheter sommaren 2016. Inför byggstarten utför staden förberedande mark- och gatuarbeten. På webbplatsen www.stockholm.se/svedmyra hittar du den senaste informationen om arbetena. Vi sätter också upp information på […]

Datum för årsstämma 2015 bestämt

Årets stämma kommer att hållas onsdag 22 april klockan 19.00 i Tallkrogsskolans matsal. Kallelse kommer att skickas i slutet av mars. Motioner till årsstämman ska vara styrelsen tillhanda senast 6 mars. Dessa kan lämnas i någon av våra brevlådor (Oppundavägen 4 eller utanför tvättstugan i källaren Selebovägen 1) alternativt skickas till vår e-postadress ramarket3@gmail.com.

Hur fungerar Stockholm Vatten’s information om avstängning?

I samband med ombyggnadsarbetena kring rondellen framför vår fastighet, stängdes vattnet av för en tid sedan. Alla boende nåddes inte av information om detta. En kontroll med vattenverket gav följande förklaring: Stockholm Vatten använder sedan flera år ett informationssystem som bygger på att boende har ett telefonabonnemang knutet till sin adress. Information om avstängning meddelas […]

Ny lägenhet

Föreningen har under året återställt en lägenhet på Oppundavägen 6, som under att antal år varit del av affärslokal. Denna nygamla enrummare kommer att säljas i början av nästa år.