Telefon – data – TV via fiber

Alla våra lägenheter har, förutom Comhem’s kabelnät, även fiber indragen. Här konkurerar, för närvarande, åtta olika operatörer med erbjudanden om internet/telefoni/TV i olika kombinationer.
Läs mer om detta på Bredbandswebben !
Telia (som ansvarar för själva fibernätet) kommer, under maj-juni, att informera alla boende om vilka möjligheter som finns.

Behållare/molok för komposterbart/matavfall

Bland våra sopbehållare/moloker finns en som är avsedd endast för matavfall. För er som önskar sortera matavfallet* separat (bra för vår miljö), finns nyckel och särskilda påsar att få från styrelsen. Meddela namn och lägenhetsnummer via e-post eller genom att lägga en lapp i föreningens brevlåda vid tvättstugan, så ser vi till att ni får nyckel och påsar.

För närvarande är ju ”våra” sopbehållare mellan Selebovägen 3 och 7 avstängda men behållare för matavfall finns bakom Oppundavägen 3 och vid Selebovägen 13.

* Exempel på komposterbart avfall: rester av kött, fisk, skaldjur, grönsaker och frukt, äggskal, bröd, teblad, kaffesump och kaffefilter, hushållspapper, snittblommor och krukväxter.

Några boende saknar ännu matkällare

Under januari ombads alla boende att se till att rätt lägenhetsnummer står på den matkällare som disponeras. Vi har nu inventerat och det finns fortfarande ett antal omärkta och låsta matkällare. Dessa kommer att öppnas och eventuellt innehåll sparas en tid på annan plats – för att därefter slängas.

Kvarlämnade saker i våra källargångar

Det är inte tillåtet att ställa saker i källargångarna! Detta gäller även matkällargångarna!

Källargångarna måste hållas fria från föremål av alla slag för att inte hindra framkomlighet och städning samt av brandsäkerhetsskäl

Föreningen kommer att frakta bort allt som står i gångarna, vilket medför kostnader som i förlängningen kan föranleda avgiftshöjningar.