Höjd avgift

Styrelsen har konstaterat att kostnaderna i nuläget överstiger intäkterna vilket inte ger förutsättningar för en god ekonomi. Vi har därför tagit fram en långsiktig plan för att främja en god ekonomi. För att på kort sikt hindra budgetunderskott kommer vi att höja avgiften med 3%. Detta träder i kraft från och med januari 2016.

Stoppförbud på del av Selebovägen

Trafikkontoret har, som väl alla redan noterat, ändrat parkeringsreglerna igen på Selebovägen. Stoppförbudet längs början av Selebovägen är tillfälligt (t o m september) och har förstås med pågående byggnation att göra. En person, boende på Selebovägen, har kontaktat projektledningen på exploateringskontoret Stockholms stad och bett dem se över parkeringseländet. De har lovat försöka att hitta […]

Telefon – data – TV via fiber

Alla våra lägenheter har, förutom Comhem’s kabelnät, även fiber indragen. Här konkurerar, för närvarande, åtta olika operatörer med erbjudanden om internet/telefoni/TV i olika kombinationer. Läs mer om detta på Bredbandswebben ! Telia (som ansvarar för själva fibernätet) kommer, under maj-juni, att informera alla boende om vilka möjligheter som finns.