Kallelse till Årsstämma 2020

 

Kallelse till Årsstämma 2020

BRF Råmärket 3

Datum: 26 maj

Tid: 18:30

Plats: Jensens lokaler, korsningen Selebovägen och Oppundagvägen

Hej!

Vi välkomnar er till föreningsstämma.

Observera! För att närvara på mötet, samt kunna rösta krävs det att du är medlem i föreningen eller har skriftlig fullmakt som ombud åt medlem.

Varje hushåll är röstberättigade med en (1) röst.

 

Vi befinner oss i ett exceptionellt läge på grund av Covid-19, med medföljande smittorisk följer vi regeringens uppmaningar och därför ber vi er att kommen en person per lägenhet. Det finns även möjlighet att poströsta i år.

 

Poströstning

Detta är en tillfällig lag under 2020 som ska göra det möjligt för alla att rösta under Covid-19. Väljer du att inte medverka på årsstämman och istället poströsta ska poströsten vara inlämnad senast dagen innan årsstämman via e-mail eller i föreningens brevlåda på Oppundavägen 4.

För poströstningen kommer de viktigaste punkterna som tas upp under årsstämman gå att rösta för. Poströstningen kommer att skickas ut till alla medlemmar en vecka innan årsstämman. Vi hoppas att ni finner poströstningen begriplig och välkomnar att mejla styrelsen vid eventuella frågor om punkterna i poströstningen.

Varmt välkomna,

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

 

Årsredovisningen kommer i er brevlåda innan stämman.