TeliaSonera byter ut fiberkablar i våra källare

Under våren kommer en underentreprenör till TeliaSonera att byta ut de fiberkablar som löper mellan våra hus i källarna. Det innebär att tekniker kommer att röra sig i våra källare dagtid närmaste tiden. Eventuellt kommer dessa att behöva komma in i enstaka källarkontor där rörkulvert ansluter till/från grannhus. De boende som berörs av detta kontaktas direkt av styrelsen.

Inga avbrott i förbindelsen ska förekomma under första tiden men senare i vår kommer det att vid ett tillfälle bli ett avbrott i samband med omkoppling till nya fibern. Om detta kommer all boende att informeras.