Kvarlämnade saker i våra källargångar

Det är inte tillåtet att ställa saker i källargångarna! Detta gäller även matkällargångarna!

Källargångarna måste hållas fria från föremål av alla slag för att inte hindra framkomlighet och städning samt av brandsäkerhetsskäl

Föreningen kommer att frakta bort allt som står i gångarna, vilket medför kostnader som i förlängningen kan föranleda avgiftshöjningar.