Rensning av källargångarna / övergivna cyklar

Vi vill påminna om att rensning av källargångar kommer att ske 24 september. Även de cyklar ute på gårdarna som är i mycket dåligt skick / ser övergivna ut, kommer att tas bort. Märk gärna cyklar och barnvagnar som finns i skyddsrummen också! Likaså kommer kvarlämnad tvätt i mangelrummen att tas bort.