Lekplatsrenovering

En arbetsgrupp bestående av delar ur styrelsen och ett antal föräldrar har före sommaren diskuterat fram en plan för hur lekplatserna skulle renoveras – det fanns några anmärkningar efter den årliga besiktningen. Detta har resulterat i det arbete som utförts under augusti. Bland annat har sandlådan fått ny sand och även gungorna på gården mellan Oppundavägen och Selebovägen kommer att bytas ut.