Årsstämma

I mars hade föreningen årsstämma och valde styrelse. Vi har sedan
dess arbetat med att få till rutiner för styrelsearbetet samt fortlöpande
arbetat med att förvalta fastigheten